Ürün yetiştiriciliğine ilişkin bilgilere aşağıdaki seçeneklerden ulaşabilirsiniz


Tarımsal üretimle ilgili video içeriklerine ulaşmak için tıklayınız...

Tarım ürünleri ile ilgili detaylı bilgiler - ürün tanıtımları için kategori seçiniz:


Siz de yöresel veya bölgesel bir ürününüzün burada tanıtılmasını sağlayabilirsiniz. Tanıtılmasını istediğiniz ürünlerle ilgili bilgileri e-posta adresimiz aracılığı ile bize iletebilirsiniz.

Siz de bilgi göndererek bu sitenin içeriklerine katkıda bulunabilirsiniz. Bizimle her konuda iletişime geçmek için aşağıdaki e-posta adresini kullanabilirsiniz.


 

KATEGORİLER

Organik Tarım

Tarım Ürünleri

Seracılık

Çiçekçilik

Arıcılık

Üretici Köşesi

Ülkemizde Tarım

Faydalı Bilgiler

Haberler

Videolar

Foto Galeri

   

3.05.2014

Tarım sektörünün gelişmesi için önemli bir adım

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, arazilerin parçalanmasını önleyecek Toprak Koruma ve Arazi Kullanım kanununun tarım sektörünün gelişmesi için önemli bir adım olacağını bildirerek, “TBMM’de kabul edilen kanun, 59 dekara inmiş ve 7 parselden oluşan tarım işletmelerinin daha da parçalanmasının önüne geçecek” dedi.
Bayraktar, dün TBMM’de kabul edilen “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki” kanunun asgari tarımsal arazi büyüklüğünü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca belirlenmesini ve belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş tarımsal arazilerin bölünmez eşya niteliği kazanmasını öngördüğünü belirtti.

-Arazi büyüklükleri-

Asgari tarımsal arazi büyüklüğünün; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar (20 dekar), dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar (5 dekar), örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan (3 dekar) küçük belirlenemeyeceğini bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:
“Bakanlık, asgari tarımsal arazi büyüklüklerini günün koşullarına göre arttırabilecek. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemeyecek ve hisselendirilemeyecek. Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere, pay ve paydaş adedi arttırılamayacak. Ancak, tarım dışı kullanım izni verilen alanlar veya çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak ihtiyaçları olan bitkilerin yetiştiği alanlarda, arazi özellikleri nedeniyle belirlenen asgari tarımsal arazi büyüklüğünden daha küçük parsellerin oluşması gerekli olduğu takdirde, Bakanlığın uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabilecek.
Mirasa konu tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerde mülkiyetin devri esas olacak. Mirasçılar arasında anlaşma sağlanması halinde, mülkiyeti devir işlemleri mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde tamamlanacak.
Kamu kurum ve kuruluşları ile finans kurumları, tarımsal işletme mülkiyetinin belirtilen sürede devredilmediğini, Bakanlığa bildirecek. Bakanlık mirasçılara 3 aylık süre verecek. Verilen süre sonunda devir olmaması halinde, Bakanlık resen veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi halde üçüncü kişilere satılması için ilgili sulh hukuk mahkemesine dava açabilecek. Mirasçılardan, diğer mirasçılarının paylarının karşılığını öz kaynakları ile ödeyemeyecek durumda olanların, bu ödemeleri yapmak için bankalardan kullanacakları kredilere faiz desteği verilebilecek.”

-59 dekarlık işletme büyüklüğü 7 parselden oluşuyor-

TBMM’de kabul edilen kanunun, 59 dekara inmiş ve 7 parselden oluşan tarım işletmelerinin daha da parçalanmasının önüne geçeceğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:
“Tarımsal işletme büyüklüğü Türkiye’den çok daha küçük ülkelerden İngiltere’de 538, Fransa’da 521, Almanya’da 457 dekar civarında, ABD’de 1818 dekarı buluyor. Bu ölçeklerde tarım işletme büyüklüklerinin çok daha verimli tarım yapılmasını sağladığı ortadadır. Ülkemizde de işletme ve arazi büyüklüklerini koruyacak, toplulaştırma yoluyla büyütecek, tarımsal üretim ve kalkınmayı artıracak bu kanunu, Ziraat Odaları Birliği olarak her platformda dile getirdik ve sonuna kadar destekledik. Bu kanun, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayının ardından bir an önce uygulamaya geçirilmeli, harfiyen uygulanmalı, arazi parçalanması durdurulmalıdır. Kanunla birlikte arazi toplulaştırılması hızla devam ettirilmelidir. Zamanla asgari işletme büyüklükleri günün koşullarına göre artırılmalıdır. Aksi takdirde Türk tarımı yok olmaya doğru gitmektedir. Kanun uygulanırken, verimli tarım arazilerinin korunmasına azami dikkat gösterilmeli, tarım arazileri yapılaşmaya açılmamalı, tarım dışı amaçlarla kullanılmamalıdır.”


Kaynak: TZOBBu haber  3233 defa okundu.

Geri Dön

 

Paylaş |

 

 
Son eklenen haberler »
 

Ruhsatlandırılmamış bitki koruma ürünlerine yasak! » 12.11.2017

Verimlilik için yeşil gübreleme » 12.11.2017

Yeni üzüm çeşitleri » 12.11.2017

"Arıcılıkta kurtuluş apiterapide" » 12.11.2017

Genç çiftçilere hibe desteği » 29.02.2016

Çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) başvuruda son gün » 29.02.2016

Ekmeğin nihai satış fiyatı 61 kuruş olmalı » 1.02.2016

Gübre üretimi ve satışına belge zorunluluğu » 1.02.2016

Kırmızı et ürünlerine ''sakatat'' katılamayacak » 1.02.2016

Fındık çiftçisi yeni yıldan umutlu » 30.12.2015


 

Tarım Ürünleri

Üretici Köşesi

Diğer Bilgiler

 

Tahıllar

Ürün Yetiştiriciliği

Türkiye'de Tarım

 

Baklagiller

Organik Tarım

Haberler

 

Endüstri Bitkileri

Arıcılık

Videolar

 

Sebzeler

Seracılık

Foto Galeri

 

Yağ Bitkileri

Çiçekçilik

İletişim

 

© 2012 TarimSitesi

Meyveler

Faydalı Bilgiler

 

 

Öğretmen

incir üreticileri birliği